Lone Poulsen - Det Gode Liv

Hvad er zoneterapi

Mennesket er en meget sammensat organisme. Hvis noget ikke fungerer som det skal, kommer der ubalance. Resultatet er sygdom, smerter, træthed og utilpashed. Zoneterapi hjælper ofte til at genoprette balancen.

Under og på fødderne findes et 'fuldstændigt kort’ over hele kroppen. Hver del af kroppen har en zone på fødderne, som kaldes en reflekszone. Ved at behandle reflekszoner med specielle kombinationer af tryk, påvirkes organerne til en bedre funktion, og dermed genoprettes kroppens balance.

Mange bruger zoneterapi, selv om de ikke har helbredsproblemer. Det gør de som forebyggende behandling for at vedligeholde en god sundhedstilstand. Zoneterapibehandlingen sammensættes individuelt og kan indeholde zoneterapi, afslapning og rådgivning om kost.

Reaktioner på zoneterapi:

Vi er alle sammen forskellige, og derfor reagerer vi også forskelligt på zoneterapi. Enhver reaktion hænger dog sammen med en bedre balance og almentilstand. Det er ikke muligt helt at forudsige kroppens måde at reagere på.
Disse reaktioner skal ikke opfattes som en forværring, men er tværtimod et tegn på, at behandlingerne giver resultat, og at en bedring i balancen er på vej.

Sundhed – en helhed.

Zoneterapi gør det ikke alene. Selv om behandlingerne kan genoprette kroppens ubalancer, får du det først for alvor bedre, når der er balance i helheden. Livsvilkår, omgivelser og kost er væsentlige faktorer, der alle spiller en stor rolle i forbindelse med helbredet.I forbindelse med zoneterapibehandlingen rådgiver terapeuten om, hvilke faktorer der kan være mulig årsag til eventuelle ubalancer. Ved at følge zoneterapeutens råd kan du selv gøre en indsats for at bevare en god sundhedstilstand.

Zoneterapeuten samarbejder gerne med praktiserende læger og andre behandlere.

Tavshedspligt.

Zoneterapeuten har tavshedspligt, og der sker ingen registrering af cpr-nummer. Af hensyn til behandlingen føres der en journal, som klienten er velkommen til at læse.

Zoneterapi har vist sig egnet til at rette op på