Lone Poulsen - Det Gode Liv

Bach Blomsterremedier

Hvordan anvendes Bach Blomsterremedier

Du kan anvende Bach Blomsterremedier hver for sig, eller du kan sammensætte en remedieblanding, som er tilpasset din aktuelle følelsesmæssige tilstand.
Her og nu blanding: Kom to dråber af hver af de valgte remedier i et glas vand og drik det i små slurke. Gentag efter behov.
Behandlingsflaske. Udvælge maksimalt syv remedier. Kom to dråber af hvert af de valgte remedier i en pipetteflaske. Fyldflasken med kildevand og 1 tsk. Alkohol (f.eks. cognac). Af behandlingsflasken bør du indtage fire dråber mindst fire gange om dagen.
Rescue her tages 4 dråber af gangen efter behov. Kan desuden gnides på huden ved pulsstederne som håndled eller halsen.

Rescue dråber findes i 10 og 20ml og en 20ml spray. Rescue anvedes ved utålmodighed, spændinger, traumer eller i pressede situationer såsom lægebesøg, flyrejser, eksamen m.v.
Rescue Creme, som er en creme med Rescue og Sødæble. Der er en 30ml tube og en 200g krukke.
Den kan anbefales hvis du oplever tør eller irriteret hud, udslet, forbrændinger, rifter, blå mærker.
Cremen er drøj og absorberes hurtigt.
Rescue pastiller.
Disse pastiller i ideelle til at klare eksamens stres, tandlægebesøg, køreprøve eller andre pressede situationer. Alkohol- og sukkerfri. Leveres i metaldåse.
Rescue Night spray 20ml.
Det er rescue med Hestekastanje.
Hvis man er afslappet og tankerne falder til ro, sover man roligere og vågner mere udhvilet.

DR. Bachs sygdomsopfattelse

I følge Dr. Bach bliver vi syge, når vi ikke lever i overensstemmelse med vort indre.
Han mente, at sygdom og mentale ubalancer er tegn på, at noget skal ændres, så vi kan leve som den, vi virkelig er.
Der findes ét remedie til hver eneste tænkelige følelse, et ‘normalt’ menneske måtte have.
Dr. Bach anså vore negative tilstande, såsom vrede, bitterhed, usikkerhed, ængstelse m.m. som de egentlige årsager til sygdom (med enkelte undtagelser).
Derfor brugte han blomsterremedierne, der kan genoprette os følelsesmæssigt, til både behandling og forebyggelse af sygdomme.
Han har udtalt, at remedierne er ‘blomster af en højere orden’, og at de repræsenterer forskellige ‘sjælskvaliteter’. F.eks. giver remediet Abeblomst kvaliteten ‘mod’ til den, der frygter. Remedierne sætter os i kontakt med de iboende kvaliteter, som vi er kommet væk fra.
Man kan sige det på en mere dagligdags måde: At de giver os et positivt “brusebad”, så vi kommer til at føle og tænke mere positivt.

De 7 grupper

- er det negative aspekt. + er det positiv aspekt.

Angst og frygt

Abeblomst / Mimulus
- Er genert, frygtsom.
+ Tapperhed i dagligdagen.
Frygt for denne verdens foreteelser, sygdom, smerte, ulykkestilfælde, fattigdom, for mærke, for at være alene, for ulykke. Hverdagslivets angst. Disse mennesker kan lide af stammen, rødmen, nervøs latter osv..
Bævreasp / Aspen
- Har uforklarlige frygt / ændstelse, forudanelser.
+ Lærer at leve med sin følsomhed.
Vage, ukendte former for angst, som ikke kan forklares, ikke begrundes. Alligevel kan man være rædselsslagen for, at noget frygteligt skal ske, uden at vedkommende ved, hvad det er. Disse vage og uforklarlige former for angst kan spøge dag og nat. De, der lider af en sådan frygt, er ofte bange for at fortælle andre om deres lidelse.
Kirsebærblomme / Cherry Plum
- Frygt for at miste kontrollen, ubeherskede temperamentsudbrud.
+ Sindsro i anspændte situationer.
Frygt for at sindet bliver overbelastet, for at fornuften giver efter, angst for at gøre noget frygteligt og skrækkeligt, som man ikke ønsker at gøre, og som man ved er forkert. Alligevel dukker tanken og impulsen op. Kan også brugs til hysteriske børn.
Rød Hestekastanie / Red Chestnut
- Er mere bekymret for andre menneskers ve og vel, end om sig selv.
+ Selvstændighed, optimisme.
For dem, som finder det svært ikke at være bange på andre menneskers vegne. De er ofte holdt op med at bekymre sig om dem selv, men for dem, de holder af, kan de lide meget, idet de hyppigt forventer, at der kan ske dem noget ulykkeligt.
Soløje / Rock Rose
- Reagerer panikslagen, akutte angst tilstande.
+ Sindsro, heltemod.
Bruges ved ulykkestilfælde eller pludselig sygdom, eller når man er meget skræmt eller panikslagen, eller hvis tilstanden er så alvorlig, at den giver anledning til stærk frygt hos de tilstedeværende. Giver ro i svære situationer.

Uvished, usikkerhed

Avnbøg / Hornbeam
- "Mandag-morgen-følelse", mental træthed.
+ Styrke, vitalitet.
For dem som føler, at de ikke besidder tilstrækkelig styrke, mentalt eller fysisk, til at bære den byrde livet har lagt på dem, dagliglivets krav synes umulige at opfylde, skønt det som regel lykkes dem at fuldføre deres arbejde. For dem som mener, at en del af deres sind eller krop har behov for at blive styrket, før de med lethed kan udføre deres arbejde.
Cerato / Cerato
- Man er usikker, tvivler på sig selv.
+ Selvtillid og stoler på sin intuition.
De mennesker, som ikke besidder tilstrækkelig selvtillid til at tage deres egne beslutninger. De søger altid råd hos andre og bliver ofte ledt på vildspor, selvom de ofte besidder masser af visdom og kan være meget intuitive.
Ensian / Gentian
- Modløshed, nedtrykthed.
+ Urokkelig tillid trods vanskelige omstændigheder.
For dem som let mister modet. De kan gøre gode fremskridt under sygdom eller i deres daglige liv, men enhver lille forsinkelse eller forhindring vil forårsage tvivl og modløshed.
Knavel / Sclerantus
- Man er ubeslutsom, springende.
+ Indre balance, beslutsomhed.
For dem som lider meget under at være ude af stand til at tage beslutning mellem to ting. Først forekommer den ene rigtig, så den anden. De springer rundt i samtaler. De kan virke utroværdige pga. deres springede sind.
Skovhejre / Wild Oat
- Man kan ikke finde sin livsopgave.
+ Målbevidst.
For dem som har ambitioner om at udføre noget fremragende i livet, som ønsker at høste megen erfaring og nyde alt hvad der er muligt, at nyde livet i fulde drag. Deres vanskelighed består i at bestemme hvilket erhverv de skal optage, for skønt deres ambitioner er store, er der intet arbejde som tiltrækker dem frem for andre. Dette kan forårsage forsinkelse og utilfredshed.
Tornblad / Gorse
- Er uden håb, helt fortvivlet.
+ Troen og håbet om, at det bliver bedre.
Stærk følelse af håbløshed. Disse mennesker har opgivet troen på, at der kan blive gjort mere for dem. Med overtalelse eller for at behage andre vil de måske prøve forskellige behandlinger, idet de samtidig forsikrer omgivelserne om, at der er meget lidt håb om bedring.

Utilstrækkelig interesse i nuet

Agersennep / Mustard
- Dyb nedtrykthed, tungsind.
+ Indre afklarethed, indre glæde.
For dem som periodisk lider af tungsind eller endog fortvivlelse, som en kold mørk sky dækkede over dem og skjulte livets lys og glæde. Det kan være umuligt at angive nogen årsag eller forklaring på sådanne anfald.
Hestekastanie / White Chestnut
- Tanker kører i ring i ens hoved, man kan ikke komme fri fra dem.
+ Sindsro, konstruktiv tænkende.
For dem som ikke kan forhindre uønskede tanker, ideer og forestillinger i at besætte deres sind. Vedvarende bekymrerende tanker som hele tiden vender tilbage. De synes at køre i ring og forårsager en pinefuld sindstilstand. Disse tanker kan give søvnløshed. Tilstedeværelsen af sådanne ubehagelige tanker fordriver den indre fred og forstyrrer evnen til at kunne tænke på dagens arbejde eller glæder.
Hunderose / Wild Rose
- Man føler sig apatisk, med manglende deltagelse.
+ Indre, motivation, livsglæde.
For dem som tilsyneladende uden særlig grund har resigneret over for alt, hvad der sker og som bare flyder gennem livet, tager det som det er, uden at forsøge på at forbedre forholdene og finde lidt glæde. De har overgivet sig til livets kamp uden beklagelse.
Kaprifolie / Honeysuckle
- Man kan ikke slippe bestemte begivenheder fra fortiden.
+ Man lærer at leve her og nu.
For dem som lever meget i fortiden, måske var det en meget lykkelig tid, eller i erindringen om en mistet ven eller ambitioner, der ikke er blevet til noget. De forventer ikke mere glæde, end de allerede har oplevet.
Kastanieknop / Chestnut Bud
- Man laver igen og igen de samme fejl.
+ God indlæringsevne, man får det optimale ud af erfaringerne.
For dem der ikke formår at udnytte deres iagttagelser og erfaringer fuldt ud, og som bruger længere tid end andre til at tage ved lære af dagliglivets hændelser. Har svært ved at lære af erfaringen. Til deres fortrydelse opdager de derfor, at de er nødt til at begå den samme fejl ved forskellige lejligheder, hvor en gang kunne være nok, eller hvor iagttagelsen af andre kunne have sparet dem for selv at begå denne fejl.
Klematis / Clematis
- Dagdrømmer, altid andre steder med tankerne.
+ Man ser dagligt positive ting i virkeligheden, kreativitet.
For dem som er drømmende, ikke tilstede, dagdrømmer, uden særlig interesse i livet. Stille mennesker, ikke rigtig lykkelige i deres nuværende situation. De lever mere i fremtiden end i nuet, lever i håbet om lykkeligere tider, hvor deres drømme kan gå i opfyldelse. Under sygdom gør de sig få eller ingen anstrengelser for at blive raske, og kan i visse tilfælde endog se frem til at dø i håbet om bedre tider eller måske for at gense en elsket, som de har mistet.
Oliventræ / Olive
- Total udmattelse, ekstrem træthed af krop og ånd.
+ Sjælelig styrkelse, indre regeneration.
For dem som har lidt meget både fysisk og psykisk, og som er så udmattede og trætte, at de føler, at de ikke længere har kræfter til at anstrenge sig. Det daglige liv er hårdt arbejde for dem, uden glæde.

Ensomhed

Balsamin / Impatiens
- Man reagerer utålmodig, overdrevne reaktioner.
+ Tålmodighed, forståelse.
For dem som er hurtige i tanke og handling og som ønsker, at alt bliver udført uden tøven eller forsinkelse. Når de er syge er de ivrige efter hurtig helbredelse. De finder det svært at være tålmodige med andre mennesker, som er langsomme, da de anser det for unødvendigt og spild af tid, og vil bestræbe sig på at få sådanne mennesker til at blive hurtigere i alle henseender. De foretrækker ofte at arbejde og tænke alene, så de kan gøre alt i deres eget tempo.
Lyng / Heather
- Selvcentreret, fuldstændig optaget af sig selv.
+ Indfølingsevne, man udstråler styrke og tillid.
For dem som altid søger selskab af enhver slags, der er til rådighed, da de finder det nødvendigt at diskutere deres egne forhold med andre, uanset hvem der er. De bliver meget ulykkelige, hvis de for et stykke tid tvinges til at være alene.
Vandrøllike / Water Violet
- Indre reserverthed, overlegenhedsfølelse.
+ kommunikationsevne, samhørighedsfølelse.
For dem som i sundhed eller sygdom foretrækker at være alene. Meget stille mennesker, der bevæger sig lydløst omkring, de taler kun lidt, og når de gør det, på en venlig og blid måde. De er meget uafhængige, dygtige og har selvtillid, de holder sig på afstand, lader andre passe sig selv. Er ofte dygtige og talentfulde. Deres indre fred og ro er en velsignelse for deres omgivelser.

Overfølsomhed for påvirkninger og ideer

Agermåne / Agrimony
- Man forsøger at skjule pinefulde tanker og indre uro bag en facade af munterhed og sorgløshed.
+ Indre ærlighed, åbenhed, konfrontationsevne.
De er gemytlige, muntre og humoristiske mennesker, som elsker fred og som bliver ulykkelige under strid og skænderi, noget de for enhver pris søger at undgå. Skønt de almindeligvis har problemer, er rastløse og forpinte i sind og krop, skjuler de deres bekymringer bag godt humør og spøgefuldheder, og anses for at være gode at have som venner. De overdriver ofte indtagelse af alkohol eller narkotika for stimulansens skyld og for bedre at kunne bære deres prøvelser med munterhed.
Kristtorn / Holly
- Jalousi, had - og misundelsesfølelser.
+ Storhjertethed, kærlighed.
For dem som af og til bliver besat af følelser som jalousi, hævngerrig misundelse, mistænksomhed og forskellige former for irritation. De kan lide meget i det skjulte, ofte når der ingen virkelig grund er til deres elendighed.
Tusindgylden / Centaury
- Man kan ikke sige "nej," viljesvag.
+ Selvbestemmelse, viljestyrke.
Venlige, stille og blide mennesker, som er overdrevent ivrige efter at tjene andre. De overvurderer deres kræfter i deres bestræbelser. ønsket om at hjælpe andre vokser sådan i dem, at de snarere bliver underdanige tjenere end villige hjælpere. Deres godmodige natur får dem til at gøre mere end deres del af arbejdet, og dermed kan deres eget særlige kald i livet blive forsømt.
Valnød / Walnut
- Beskyttelse ved forandringer og mod udefra kommende indflydelse.
+ Evnen til at komme videre.
For dem som har afklarede idealer og ambitioner i livet og som lever op til dem, men som ved sjældne lejligheder fristes til at fravige deres egne ideer, mål og arbejde på grund af andres entusiasme, overbevisninger eller stærke meninger. Remediet giver standhaftighed og beskyttelse mod påvirkninger udefra.

Modløshed og fortvivlelse

Eg / Oak
- Man føler sig udmattet, men alligevel fortsætter og aldrig giver op.
+ Kraft og udholdenhed med erkendelse af egne grænser.
For dem som kæmper og slider meget for at blive raske, eller i forbindelse med forholdene i deres daglige liv. De vil fortsætte med at forsøge den ene ting efter den anden, selv om deres tilfælde kan forekomme håbløst. De vil kæmpe videre. De bliver utilfredse med sig selv, hvis sygdom griber ind i deres pligter eller hjælp til andre. De er tapre mennesker, som kæmper mod store vanskeligheder, uden at miste håb eller kræfter.
Elm / Elm
- Den forbigående følelse af ikke at kunne klare sin opgave og sit ansvar.
+ Selvtillid, man ser problemerne i deres rette sammenhæng.
For dem der udfører et godt stykke arbejde, som følger deres livs kald og som håber at gøre noget af vigtighed, og dette ofte til gavn for alle mennesker. Til tider kan der komme perioder med nedtrykthed, når de føler, at den opgave, de har påtaget sig, er for svær og ikke ligger inden for menneskelige rækkevidde.
Fuglemælk / Star of Bethlehem
- Eftervirkninger af chok, fysisk eller mentalt.
+ Neutralisere virkningen af et chok, trøster, lindrer.
For dem som lider store kvaler under forhold, der for en periode skaber overvældende elendighed. Det chok, traume man får ved alvorlige nyheder, ved tabet af ens nærmeste, den angst som kommer efter en ulykke eller lignende forhold. Remediet hjælper for dem, som for en tid nægter at blive trøstet.
Guldpil / Willow
- Man er forbitret, fornærmet og ser sig selv som "skæbnens offer".
+ Man accepterer skæbnen, føler selvansvar og tænker konstruktivt.
For dem som har været udsat for modgang og ulykke og som har svært ved at acceptere det uden beklagelse eller bitterhed, da de bedømmer livet efter den succes det giver. De føler, at de ikke har fortjent så stor en prøvelse, at det var uretfærdigt, og de bliver bitre. De er ofte mindre interesserede og aktive i de ting i livet, som de tidligere kunne glæde sig over.
Lærk / Larch
- Mindreværdskomplekser, forventning om at fejle pga. mangel på selvtillid.
+ Selvtillid og sund selvværdsfølelse.
For dem som ikke anser sig selv for at være nær så gode og dygtige som deres omgivelser. De forventer fiasko og føler, at det de ønsker aldrig vil lykkes for dem, og derfor ikke vover noget eller gøre tilstrækkeligt forsøg på at få noget til at lykkes.
Skovfyr / Pine
- Selvbebrejdelser, uberettigede skyldfølelser.
+ Selvaccept, selvrespekt.
For dem som dadler sig selv. Endog når noget lykkes for dem, mener de, at de kunne have gjort det bedre, og de er aldrig tilfredse med deres anstrengelser og resultater. De arbejder hårdt og pines meget af de fejl, de tilskriver sig selv. Hvis der undertiden sker en fejltagelse, som skyldes en anden, påtager de sig ofte ansvaret for den.
Sødæble / Crab Apple
- Man føler sig snavset indvendigt eller udvendigt, uren eller inficeret, overpertentlig.
+ Sans for overordnede sammenhænge.
Dette er "renselsesremediet" for sjæl og legeme. For dem som føler sig urene og lider af selvhad. Har rengørings vanvid, går meget op i bagateller. De bliver fortvivlede, hvis behandlingen slår fejl. Remediet hjælper til at acceptere sig selv og andres ufuldkommenheder.
ægte Kastanie / Sweet Chestnut
- Man tror at grænserne for hvad et menneske kan bære nu er nået, dybeste fortvivlelse.
+ Man har fundet sig selv igen, man erkender "viljen over os".
For de øjeblikke, som nogle mennesker kommer ud for, når kvalerne er så overvældende, at de forekommer uudholdelige. Når det føles, som om de yderste grænser for sind og krop er nået, og at man nu må give op. Når det ser ud, som om der ikke er andet tilbage end ødelæggelse og tilintetgørelse.

Overdreven omsorg for andre

Bøg / Beech
- Man reagerer overkritisk og intolerant.
+ Forståelsesfuld dømmekraft, tolerance.
Til dem som har behov for at se mere godt og smukt i alt, hvad der omgiver dem og hvad der er i andre mennesker. Har svært ved at vise tolerance er slem til at kritisere andre Kan være dømmende, arrogante og bliver let irriterede over andres vaner og manerer. Er overbevist om at de har ret og at alle andre tager fejl.
Cikorie / Chicory
- Besiddende og krævende personlighed, som blander sig bevidst eller ubevidst i overmål.
+ Man bekymrer sig med stor kærlighed og hengivenhed om andre, uden at forvente eller have brug for modydelser.
For dem som er meget optaget af andres behov. De er tilbøjelige til at være overbekymrede for børn, slægtninge, venner og finder altid noget, som skal forbedres. De retter hele tiden på det, de anser for forkert og nyder at gøre det. De ønsker at dem, de holder af, er i nærheden.
Jernurt / Vervain
- Med overdreven iver går man ind for en god sag, driver rovdrift på sine kræfter.
+ Bevidst begejstringsevne.
For dem med faste principper og ideer, som de er overbeviste om er det rigtige, og som de sjælden ændrer. De er viljestærke og besidder meget mod, når de er overbeviste om de ting, som de ønsker at belære andre om De har stærke viljer og stærke synspunkter . Tankerne kører for fuld drøn, de påtager sig for meget arbejde og prøver at tackle mange opgaver på engang.
Kildevand / Rock Water
- Man er for hård over for sig selv, man undertrykker vitale behov som spisning, søvn, motion.
+ Fleksibilitet, indre frihed.
For dem som er meget strenge i deres livsform. De nægter sig selv mange af livets glæder og fornøjelser, fordi de forestiller sig at det kunne forstyrre deres arbejde. De er strenge herrer over for sig selv. De ønsker at være raske, stærke og aktive og vil gøre alt, hvad de tror vil bevare dem sådan. De håber at være eksempler, som vil appellere til andre, så de måske vil følge deres ideer og som resultat heraf blive forbedrede.
Vinranke / Vine
- Man vil i alle tilfælde gennemtrumfe sin vilje, har problemer med magt og autoritet.
+ Naturlig autoritet, sund ærgerrighed.
Meget dygtige mennesker, talentfulde og ambitiøse. Da de er så sikre, tror de at det er til andres fordel, at de gørsom de selv gør eller som de er overbevist om er rigtig. De kan være hårde og bruger deres evner til at dominere og undertrykke andre.

Nødhjælps remedie

Nødhjælpsremediet / Rescue
- Man er pga. skræk eller chokerende oplevelser kommet ud af balance, man er i en indre spændingstilstand, fordi der ligger noget ubehageligt foran en.
+ Man finder sig selv igen.
Består af fem remedier : Balsamin, Fuglemælk, Kirsebærblomme, Klematis og Soløje.